หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 20
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
 
สารจากนายกฯ
 
สารจากเลขาฯ
 
ข่าวเด่น  
สไลด์ ประกอบการบรรยาย "ระบบรางทางออกเพื่ออนาคตการขนส่งไทย"
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ ไบเทคบางนา ดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2014-12-24
วสท. จัดแถลงข่าว “ถอดรหัส…กรณี ดิเอทัส – ตึกร้าง วสท. เปิดมาตรฐานการรื้อถอนอาคารของไทย ทำอย่างไรให้ปลอดภัย”
เพื่อพัฒนาเมือง และประเทศ จากกรณี ดิเอทัส โครงการ 3,000 ล้าน ที่สร้างอาคารสูงเกินที่กฎหมายกำหนด
2014-12-16
วสท. จัดงาน “วิศวกรรม’57 (Engineering ‘14)”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงาน “วิศวกรรม’57 (Engineering ‘14)” ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต (Engineering for Tomorrow)” เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสาร
2014-12-11
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน วิศวกรรม’ 57
2014-12-08
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรรม’57 วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานแถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วิศวกรรม’57” ภายใต้ชื่อ “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
2014-11-20
Eco Challenge 2014-15
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการยุววิศวกร ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขัน “Eco Challenge 2014-15”
2014-11-17
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. มอบใบประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ
2014-11-18
ผลการตัดสินการแข่งขัน
Eco Challenge 2014-15
2014-11-17
วสท. ร่วมงาน “การประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 32
(Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization 2014 (CAFEO 32)”
2014-11-17
วสท. แถลงข่าวเรื่อง “ลดเสี่ยงชีวิตคนไทย...พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าว “ลดเสี่ยงชีวิตคนไทย...พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้”
2014-11-14
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
 
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
 
CPD ( Continuing Professional Development )
scg
 
ข่าว วสท
วสท. เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ลำตะคอง
สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 5”
ประชาพิจารณ์ “มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2”
การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 35”
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33”
 
ประกาศ วสท
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
 
 
ปฏิทินประจำเดือน : ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
กิจกรรมเด่น
การออกแบบองค์อาคารชืิิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 2 เปิดรับแล้ว 60 คนเท่านั้น (21-22 พย 57)
โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่
โครงการอบรม การออกแบบหน้าตัดประกอบ (เลื่อนจาก 27 ธค 57 เป็นวันที่ 24 มค 58)
ความ (ไม่) ปลอดภัยในงานก่อสร้าง
คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 3
การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำรุ่นที่ 23
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Strut and tie วันที่ 21-22 กพ.58
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) 1/2558
การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน เพื่องานทางวิศวกรรมครั้งที่2
การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี (1/58)
การออกแบบองค์อาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 3 วันที่ 6-7 มีค. 58 รับจำกัด 60 คน
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 14
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.อยุ
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.อุบ
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.ระย
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.ภูเ
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 กรุงเ
ปฏิทินอบรม/สัมมนา
 
 
 

 
 
 
 
 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
 
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี
 
สภาวิศวกร 
สมาคมลิฟต์
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตไทย
t
u
w
q
o
y
e
r
q
i