หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 14
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
 
สารจากนายกฯ
 
สารจากเลขาฯ
 
ข่าวเด่น  
วสท. จัดแถลงข่าว “ถอดรหัส…กรณี ดิเอทัส – ตึกร้าง วสท. เปิดมาตรฐานการรื้อถอนอาคารของไทย ทำอย่างไรให้ปลอดภัย”
เพื่อพัฒนาเมือง และประเทศ จากกรณี ดิเอทัส โครงการ 3,000 ล้าน ที่สร้างอาคารสูงเกินที่กฎหมายกำหนด
2014-12-16
วสท. จัดงาน “วิศวกรรม’57 (Engineering ‘14)”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงาน “วิศวกรรม’57 (Engineering ‘14)” ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต (Engineering for Tomorrow)” เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสาร
2014-12-11
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน วิศวกรรม’ 57
2014-12-08
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรรม’57 วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานแถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วิศวกรรม’57” ภายใต้ชื่อ “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
2014-11-20
Eco Challenge 2014-15
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการยุววิศวกร ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขัน “Eco Challenge 2014-15”
2014-11-17
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. มอบใบประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ
2014-11-18
ผลการตัดสินการแข่งขัน
Eco Challenge 2014-15
2014-11-17
วสท. ร่วมงาน “การประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 32
(Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization 2014 (CAFEO 32)”
2014-11-17
วสท.รับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน 4 ตำแหน่ง
2014-11-19
วสท. แถลงข่าวเรื่อง “ลดเสี่ยงชีวิตคนไทย...พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าว “ลดเสี่ยงชีวิตคนไทย...พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้”
2014-11-14
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
 
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
 
CPD ( Continuing Professional Development )
scg
HILTI
 
ข่าว วสท
วสท. เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ลำตะคอง
สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 5”
ประชาพิจารณ์ “มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2”
การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 35”
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33”
 
ประกาศ วสท
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
 
 
ปฏิทินประจำเดือน : ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
กิจกรรมเด่น
ประชุมประชาพิจารณ์ “แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ฟรี..
ศึกษาและดูงานระบบความปลอดภัยในอาคาร(ลงทะเบียน500 บาท รับ 30 คนเท่านั้น)
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 6
การออกแบบองค์อาคารชืิิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 2 เปิดรับแล้ว 60 คนเท่านั้น (21-22 พย 57)
ข่าวดี สำหรับผู้เข้าอบรม มาตรฐานติดตั้งฯ รุ่นที่ 6 สามารถเข้าฟังฟรี Topic: Testing and Certification
การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 5
โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่
การศึกษาดูงาน โครงการผลิตพลังงานจากขยะ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อบรมเดือนนี้
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และการแก้ไขปัญาฮาร์มอนิก (18-19 ธค.57) อบรมเดือนนี้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 (ช่วงสนามไชย-ท่าพระ) อบรมเดือนนี้
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน)
โครงการอบรม การออกแบบหน้าตัดประกอบ (เลื่อนจาก 27 ธค 57 เป็นวันที่ 24 มค 58)
ความ (ไม่) ปลอดภัยในงานก่อสร้าง
คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 3
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Strut and tie วันที่ 21-22 กพ.58
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) 1/2558
การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี (1/58)
การออกแบบองค์อาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 3 วันที่ 6-7 มีค. 58 รับจำกัด 60 คน
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 14
โครงการศึกษาดูงาน การเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดไม่เกิน 10 MW ณ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบ
ปฏิทินอบรม/สัมมนา
 
 
 

 
 
 
 
 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
sponsor
 
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี
 
สภาวิศวกร 
สมาคมลิฟต์
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตไทย
t
u
w
q
o
y
e
r
q
i