หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 21
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
 
สารจากนายกฯ
 
สารจากเลขาฯ
 
ข่าวเด่น  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2014-04-02
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีความต้องการรับสมัครพนักงาน
ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ IT Support
2014-04-08
รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นตัวแทนคณะกรรมการสาขาฯ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดำรง ทวีแสงสกุลไทย
2014-03-27
ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หมดเขตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
2014-03-26
วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร แถลงข่าว “ภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
ให้ความเห็นเชิงวิชาการด้านวิศวกรรม กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ที่ จ.สมุทรปราการ
2014-03-26
วสท. นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญฯ
โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2014-03-20
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
เชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา ชุดนักเรียน ในโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
2014-03-17
งานฉลองโล่พระราชทาน วิศวกรเกียรติคุณตามรอยพระบาท
คณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานมอบโล่พระราชทานรางวัล
2014-03-14
วสท. ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบที่เกิดเหตุ Regulating Well
ระเบิด ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังจากทำการทดสอบการใช้งานเป็นครั้งแรก ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน
2014-03-05
การประชุมกำหนดนโยบาย และระดมสมอง คณะกรรมการอำนวยการ วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร
2014-02-28
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
 
ประกาศ สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2
 
CPD ( Continuing Professional Development )
HILTI
scg
 
ข่าว วสท
วสท. เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ลำตะคอง
สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 5”
ประชาพิจารณ์ “มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2”
การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 35”
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33”
 
ประกาศ วสท
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
 
 
ปฏิทินประจำเดือน : เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
กิจกรรมเด่น
การออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก (ภาคใต้) จังหวัดภูเก็ต (เปลีั่ยนแปลง จากวันที่ 24-25 เมษายน 2557
เยี่ยมชม สหภาพสมาคมมมมมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว ทัศนศึกษา เวียงจันทร์ วังเวียง
โครงการศึกษาดูงานด้านโครงสร้างเหล็ก การใช้งานและการบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็ก ในงานก่อสร้างอาคารและสะพ
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง เปิดรับสมัคร 17-18,24-25 เมย.57 อบรมเดือนนี้
วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 7 อบรมเดือนนี้
กระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (เน้นโครงการที่อยู่อาศัย) อบรมเดือนนี้
สำคัญที่หัวหน้างานและผู้บริหารความทราบ (HR for NON HR& Labor Law) อบรมเดือนนี้
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จังหวัดขอนแก่น อบรมเดือนนี้
การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 5 อบรมเดือนนี้
การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 16 อบรมเดือนนี้
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor's All Risks) รุ่นที่13 อบรมเดือนนี้
โครงการศึกษาดูงาน การตัดเสาโฮปเวลล์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ(Project Management in Practice)สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น (ภาคปฏิบัติ : ฝึกใช้งานโปรแกรมจริง)
การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา FIRE PUMP ตามมาตรฐานสากล
ระบบสั่นสะเทือน : ทฤษฎีการวัดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 3
Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 3
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill)
การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ : ระดับ 1 รับจำนวนจำกัด 24 คนเท่านั้น
การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น รุ่น 10
การตรวจสอบระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น รุ่นที่ 3
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสิค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุุ่นที่ 40 (รับรุ่นละ 60 คน)
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)จังหวัดสงขลา
Transmission and Distribution System
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 14
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 2
การอบรมเรื่อง “การวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและวิธีแก้ไขปัญหา (ทฤษฎีและปฏิบัติ)” รุ่นที่ 6
แนวทางการตรวจสอบ การดัดแปลง และการเสริมกำลังโครงสร้าง อย่างปลอดภัย และถูกวิธี รุ่น 3
Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 9
การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่21
การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานด้วยการจำลองระบบเวลาจริง รุ่นที่ 4
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม
เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม
การสัมมนาเรื่อง การออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 8
กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่ และซ่อมบำรุงรักษา
การอบรมเชองปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 15
Substation Equipment and Protective relaying
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จังหวัดระยอง
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen (จำกัด40ที่นั่ง)
การสัมมนาเรื่อง เทคนิคการควบคุมาต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 11
การบริหารวัสดุคงคลัง
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฏีและปฏิบัติ) รุ่น 36
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
การอบรมเรื่อง คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 2
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 4
การอบรมเชิงปฎอบัติการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 44
การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างและการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 5
ปฏิทินอบรม/สัมมนา
 
 
 

 
 
 
 
 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
sponsor
 
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี
 
สภาวิศวกร 
สมาคมลิฟต์
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตไทย
t
u
w
q
o
y
e
r
q
i