หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 29
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
 
สารจากนายกฯ
 
สารจากเลขาฯ
 
ข่าวเด่น  
ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ จัดงานพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์
2014-08-28
ประชุมเสวนาเรื่อง “บทเรียนคอนโด 6 ชั้น... กับการปฏิบัติวิชาชีพ”
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ร่วมกับ 3 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
2014-08-29
เชิญอบรมเรื่อง “ระบบควบคุมการแพร่กระจายควันไฟ และการอพยพ”
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ค่าลงทะเบียน 350 บาท 100 คนแรก รับ Flash Drive และจับรางวัล Tablets )
2014-08-27
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนงานวิศวกรรม’57
คุณสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวิศวกรรม’57 จำนวน 1 ล้านบาท รับมอบโดยคุณจินตนา ศิริสันธนะ ประธานจัดงานวิศวกรรม’57
2014-08-27
วสท. รับมอบรถ TOYOTA HILUK
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรถกระบะ TOYOTA HILUK จำนวน 2 คัน
2014-08-27
การสัมมนา “อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีต อุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลาม เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคารอย่างไร”(เต็มค่ะ ปิดรับลงทะเบียนแล้ว)
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน2557เวลา08:30-17:00 น. ณ แกรนด์บอลรูมชั้น 5 โรงแรมS31 สุขุมวิท 31
2014-08-28
วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
2014-08-27
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค
ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น.
2014-07-04
เชิญร่วมการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
หลักสูตรหัวข้อ “National Fire Protection Association 101® Life Safety Certification Course” วันที่ 18-20 กันยายน 2557
2014-06-02
วสท. ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมฯ ตรวจประเมินความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม (นำร่อง)
ตามที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย
2014-08-22
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
 
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 จ.สุราษฎร์ธานี
 
CPD ( Continuing Professional Development )
HILTI
scg
 
ข่าว วสท
วสท. เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ลำตะคอง
สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 5”
ประชาพิจารณ์ “มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2”
การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 35”
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33”
 
ประกาศ วสท
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
 
 
ปฏิทินประจำเดือน : สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
กิจกรรมเด่น
การอบรมเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า**แก้ไขราคาใหม่
การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ) อบรมเดือนนี้
จากประเด็นปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ...สู่ทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน
การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 2
โครงการศึกษาดูงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โครงการ Sunny Bangchak
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน)
การวางผังบริเวณ งานบริเวณ และต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3
วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 8
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 15
การอบรมเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) **แก้ไขราคาใหม่
Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 4
การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 3
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor's All Risks) รุ่นที่14
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 12
การอบรมและศึกษาดูงาน การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
โครงการ การออกแบบองค์อาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Design of Precast Concrete Structures)
การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ (วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 2
การประมาณราคากลางงานราชการ
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2
Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 10
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การประมาณราคางานระบบ” รุ่นที่ 8 (CPD/PDU 12 หน่วย)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย รุ่นที
การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำรุ่นที่ 22
กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่ และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 7
การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 45 (CPD/PDU 36 หน่วย)
การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่องานวิศวกรรม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานฯ ด้านน้ำ อากาศ กาก
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง
ศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (สายสีน้ำเงิน) รับ 30 ท่านเท่านั้น
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 6
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 41 (รับ60คนเท่านั้น)
ปฏิทินอบรม/สัมมนา
 
 
 

 
 
 
 
 
sponsor
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
 
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี
 
สภาวิศวกร 
สมาคมลิฟต์
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตไทย
t
u
w
q
o
y
e
r
q
i