หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 31
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
 
สารจากนายกฯ
 
สารจากเลขาฯ
 
ข่าวเด่น  
ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
"บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว" วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2014-09-30
พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ วัดดงมะเฟือง จังหวัดเชียงราย
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทำให้อาคาร บ้านเรือน และวัดต่างๆได้รับความเสียหาย คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
2014-09-29
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี
ในโอกาสรับตำแหน่ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2014-09-22
การประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณทิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 9 พร้อมศึกษาดูงาน โครงการมหาสมุทร
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. ร่วมกับ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2014-09-17
วสท. แสดงความยินดีกับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในโอกาสรับตำแหน่ง
2014-09-10
วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการวิศวกรรมงานทาง กับ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการวิศวกรรมงานทาง ระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
2014-09-10
วสท. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อต้านคอร์รัปชัน
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557
2014-09-08
เชิญร่วมโครงการสัมมนา “มะเร็งคอนกรีต” ครั้งที่ 5
การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตจากปัญหา Alkali Aggregate Reaction วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
2014-09-08
ประชุมเสวนาเรื่อง “บทเรียนคอนโด 6 ชั้น... กับการปฏิบัติวิชาชีพ”
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ร่วมกับ 3 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
2014-08-29
ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ จัดงานพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์
2014-08-28
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
 
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสารงาน Joint seminar วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
CPD ( Continuing Professional Development )
HILTI
scg
 
ข่าว วสท
วสท. เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ลำตะคอง
สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 5”
ประชาพิจารณ์ “มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2”
การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 35”
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33”
 
ประกาศ วสท
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
 
 
ปฏิทินประจำเดือน : ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม
กิจกรรมเด่น
การประมาณราคากลางงานราชการ
การอบรมเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า**แก้ไขราคาใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 2 อบรมเดือนนี้
การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ (เปลี่ยนจา่ก 2-3 ตค. เป็น 6-7 ตค. 2557) อบรมเดือนนี้
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2 อบรมเดือนนี้
Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 10 อบรมเดือนนี้
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การประมาณราคางานระบบ” รุ่นที่ 8 (CPD/PDU 12 หน่วย) อบรมเดือนนี้
การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำรุ่นที่ 22 **ปิดรับสมัครแล้ว** อบรมเดือนนี้
กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่ และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 7 อบรมเดือนนี้
การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM อบรมเดือนนี้
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 45 (CPD/PDU 36 หน่วย) อบรมเดือนนี้
การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่องานวิศวกรรม อบรมเดือนนี้
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานฯ ด้านน้ำ อากาศ กาก อบรมเดือนนี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย รุ่นที
โครงการสัมมนา “มะเร็งคอนกรีต” ครั้งที่ 5 (ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท)
การออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก จ.เชียงราย
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง
ศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (สายสีน้ำเงิน)
จากประเด็นปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ...สู่ทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน (เลื่อน 15-16 พฤศจิกายน 2557)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 6
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 6
การออกแบบองค์อาคารชืิิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 2 เปิดรับแล้ว 60 คนเท่านั้น (21-22 พย 57)
การทดสอบวัสดุในงานโยธาปฏิบัติ
การทดสอบวัสดุในงานโยธาปฏิบัติ
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน)
ปฏิทินอบรม/สัมมนา
 
 
 

 
 
 
 
 
sponsor
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
 
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี
 
สภาวิศวกร 
สมาคมลิฟต์
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตไทย
t
u
w
q
o
y
e
r
q
i