หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 43
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
 
สารจากนายกฯ
 
สารจากเลขาฯ
 
ข่าวเด่น  
ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือจัดการศึกษา และวิชาการ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะวิศวกรรมศาสตร์
2014-08-01
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
2014-08-01
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค
ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น.
2014-07-04
เชิญร่วมการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
หลักสูตรหัวข้อ “National Fire Protection Association 101® Life Safety Certification Course” วันที่ 18-20 กันยายน 2557
2014-06-02
โครงการสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเรื่อง “การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินลึก” ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน
2014-07-23
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
2014-07-22
การสัมมนา “อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีต อุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลาม เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคารอย่างไร”
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน2557เวลา08:30-17:00 น. ณ แกรนด์บอลรูมชั้น 5 โรงแรมS31 สุขุมวิท 31
2014-07-10
วสท. ร่วมกับสำนักงานโยธาฯ จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาการซ่อมแซมอาคารเสียหายจากแผ่นดินไหว
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
2014-07-04
บทสรุปจาก เสวนาเรื่อง “จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย”
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 9:00 – 12:00น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
2014-07-04
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานแถลงข่าว“วิศวกรรม’ 57” (Engineering 2014)
ภายใต้ชื่อ “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” โดยศร.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมด้วยคุณจินตนา ศิริสันธนะ
2014-06-27
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
 
ประกาศ สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 จ.สุราษฎร์ธานี
 
CPD ( Continuing Professional Development )
HILTI
scg
 
ข่าว วสท
วสท. เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ลำตะคอง
สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 5”
ประชาพิจารณ์ “มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2”
การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 35”
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33”
 
ประกาศ วสท
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
 
 
ปฏิทินประจำเดือน : สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
กิจกรรมเด่น
การอบรมเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า**แก้ไขราคาใหม่
การอบรมเชิงปฎอบัติการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 44 อบรมเดือนนี้
การแก้ปัญหาและการปรับแต่งการเผาไหม้ หัวเผา สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว และการตรวจวัดประสิ อบรมเดือนนี้
การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างและการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า อบรมเดือนนี้
เสวนาฟรี เรื่อง "พัฒนาระบบขนส่งรางของประเทศไทย ทำอย่างไร?" วันที่ 8 สค 57 อบรมเดือนนี้
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว ขั้นสูง รุ่น7 (วันที่ 8-9 สิงหาคม 2557) อบรมเดือนนี้
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ อบรมเดือนนี้
การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 5 อบรมเดือนนี้
พื้นฐานการออกแบบหม้อน้ำขนาดเล็ก ตามมาตรฐาน อบรมเดือนนี้
การออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 9 (จ.เชียงใหม่) อบรมเดือนนี้
การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น จัดให้กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 อบรมเดือนนี้
จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ACCESS Database” อบรมเดือนนี้
การป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม ด้วยเทคโนโลยีเฟอร์โรการด์ สำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (FREE) อบรมเดือนนี้
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ (โรงบำบัดน้ำเสีย, โรงงานกำจัดขยะมูลฝอย และสำนักผังเมือง) อบรมเดือนนี้
“นวัตกรรมการใช้กระจกสำหรับเมืองร้อนชื้นและการประหยัดพลังงาน” รุ่นที่ 3 อบรมเดือนนี้
รู้ใช้ เข้าใจ เรื่องGPS อบรมเดือนนี้
การสัมมนาเรื่อง จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 อบรมเดือนนี้
โครงการอบรมเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 3 อบรมเดือนนี้
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 5 ** รุ่นที่ 5 เต็มแล้ว อบรมเดือนนี้
การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี อบรมเดือนนี้
จากประเด็นปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ...สู่ทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน
การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 2
โครงการศึกษาดูงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โครงการ Sunny Bangchak
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน)
การวางผังบริเวณ งานบริเวณ และต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3
วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 8
การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 15
การอบรมเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) **แก้ไขราคาใหม่
Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 4
การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 3
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor's All Risks) รุ่นที่14
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 12
การอบรมและศึกษาดูงาน การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
โครงการ การออกแบบองค์อาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Design of Precast Concrete Structures)
การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ (วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย รุ่นที
การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำรุ่นที่ 22
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานฯ ด้านน้ำ อากาศ กาก
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง
ศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (สายสีน้ำเงิน) รับ 30 ท่านเท่านั้น
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 41 (รับ60คนเท่านั้น)
ปฏิทินอบรม/สัมมนา
 
 
 

 
 
 
 
 
sponsor บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
 
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย
พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี
 
สภาวิศวกร 
สมาคมลิฟต์
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตไทย
t
u
w
q
o
y
e
r
q
i