หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 16
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  มาตรฐานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและออกแบบระบบไฟฟ้า (อบรมไฟฟ้า 2555/3)
  วิศวกรรมไฟฟ้า  
              หลักสูตรที่ 2
มาตรฐานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและออกแบบระบบไฟฟ้า

วันที่ 12-13-14  กรกฎาคม 2555 (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

หัวข้อ
 ข้อกำหนดทั่วไป     
 มาตรฐานไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  
 การออกแบบระบบไฟฟ้า  ตัวนำประธาน สายป้อนและวงจรย่อย   
 การต่อลงดิน
 ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ
 บริภัณฑ์ไฟฟ้า  
 บริเวณอันตราย    
 อาคารชุดและอาคารสูง/ อาคารขนาดใหญ่

วิทยากร  คุณกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง  
             คุณลือชัย  ทองนิล                   การไฟฟ้านครหลวง   

ค่าลงทะเบียน
ชำระภายในวันที่ 8 ต.ค. 55             4,500 บาท
ชำระหลัง   วันที่ 8 ต.ค. 55             5,000 บาท

                                                
 
  12-13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2555  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพมหานคร  
  วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา หรือบุลคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาความรู้ในด้านวิศวกรรม  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 5,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 5,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 5,000.00 บาท
 
  โทรสาร.02-319-2710 / 02-184-4597-8 E-mail:eit@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ/คุณศิชล นพมงคล  
  รายละเอียดและใบสมัคร ดาวน์โหลดอบรมไฟฟ้า3.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2012-08-10 15:56:59
ผู้ชม: 4,278
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th