หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 21
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแรงดันดินด้านข้างและกำแพงกันดิน
  วิศวกรรมโยธา  
              งานโครงสร้างชั่วคราวของงานก่อสร้างในส่วนของงานนั่งร้านด้านงานระบบป้องกันดินพังเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของงานก่อสร้างอาคารทุกโครงการวิศวกรในสายงานก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการออกแบบจัดทำรายการคำนวณและหรือตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแต่ในสภาพของการทำงานจริงกับพบว่างานดังกล่าวนี้วิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้และยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจของหลักพื้นฐานทางวิศวกรรมในการตรวจสอบและควบคุมงานดังกล่าวให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
ด้วยเหตุนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการสัมมนาในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้หลักพื้นฐานทางทฤษฏี
                                    
 
  19 ตุลาคม 2555  
  วสท.  
  กรุงเทพฯ  
  ช่างเทคนิคก่อสร้างโยธา/วิศวกรโยธาที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้/ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความรู้/พื้นฐานด้านการคำนวณ/ผู้สนใจทั่วไป  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 1,800.00 บาท
สมาชิก วสท. 1,800.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 2,200.00 บาท
 
  FAX/email  
  Continuing Professional Development Committee  
  weena krud-ngoen  
  รายละเอียดและใบสมัคร การป้องกันดินพัง รุ่น2_19ตค55.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2012-02-03 11:29:03
ผู้ชม: 6,359
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th