หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 29
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
  วิศวกรรมโยธา  
  การเตรียมความพร้อม สู่การเป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตบางเขน ในปี พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ " วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาเชิงบูรณาการ "

ค่าลงทะเบียน  ตามเอกสารดาวน์โหลด                             
 
  9-11 พฤษภาคม 2555  
  เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  
  อุดรธานี  
  วิศวกรทุกสาขา หรือผู้สนใจ  
  ไม่ระบุ  
 
นิสิต/นักศึกษา 2,500.00 บาท
สมาชิก วสท. 4,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,200.00 บาท
บุคคลทั่วไป 4,200.00 บาท
 
  ติดต่อ 042-725-033#3200-3  
  วสท.  
  คุณนพมาศ  
  รายละเอียดและใบสมัคร ncce17.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2011-08-22 11:04:20
ผู้ชม: 7,467
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th