หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 30
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การตรวจสอบและการทดสอบ ระบบดับเพลิงรุ่นที่ 4
  ไม่ระบุ  
  กฎหมายในประเทศไทยได้มีการกำหนดให้อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงตามประเภทของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยระบบดับเพลิงที่มีการติดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อยืน เป็นต้น ซึ่งในกฎหมายเหล่านั้นไม่ได้ระให้ต้องมีการตรวจสอบและการทดสอบระบบอย่างชัดเจน โดยเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2548 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎหมายโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิงประจำปี และจัดทำรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบไว้ด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทำการตรวจสอบและทดสอบระบบดับเพลิงเพื่อให้มีความพร้อมในการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การตรวจสอบและการทดสอบระบบดับเพลิงโดยขาดความรู้และความเข้าใจระบบดับเพลิงนั้นๆ ย่อมส่งผลให้การตรวจสอบและการทดสอบระบบดับเพลิงนั้นๆ ไม่สมบูรณ์และเป็นสาเหตุของการทำให้ระบบดับเพลิงไม่สามารถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในสายงานนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ไดไปใช้ในการดูแลรักษาระบบดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบและการทดสอบที่ถูกต้องตรงตามที่มาตรฐานกำหนดต่อไป
 
  18-19 ตุลาคม 2551  
  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคาร วสท.  
  กทม.  
  วิศวกร, ช่าง,บุคคลทั่วไป  
  ไม่ระบุ  
 
สมาชิก วสท. 3,600.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 4,500.00 บาท
 
  ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วแฟ็กซ์มาที่ 0-2319-2710-1  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  คุณรุ่งลาวรรณ ต่อ 343  
  รายละเอียดและใบสมัคร การตรวจสอบและการทดสอบระบบดับเพลิง (รุ่นที่ 4).pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2008-08-11 09:52:15
ผู้ชม: 4,182
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th