หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 22
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
General
  ขั้นตอนการดำเนินงานจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม
Untitled Document

การจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมเนื่องในงานครบรอบ 70 ปี วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ชื่อย่อที่รู้จักกันทั่วไปว่า "วสท." มีประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 โดยมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูปพระวิษณุกรรมท่าประทับนั่งห้อยพระบาทซ้าย พระหัตถ์ข้างขวาถือผึ่ง (จอบสำหรับใช้ชุดไม้) และพระหัตถ์ข้างซ้ายถือดิ่ง ที่ระดับกลางอก รอบพระเศียรมีรัศมีโดยรอบ มีรูปเฟืองเป็นฉากหลัง ซึ่ง วสท. ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กร วสท. มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2556 วสท. จะมีอายุครบ 70 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ จะมีการจัดงานฉลองครบรอบ 70 ปี ขึ้น กิจกรรมหนึ่งของคณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 70 ปีสมาคมฯ คือจัดสร้างรูปหล่อองค์จริงของพระวิษณุกรรมขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2486 จนถึงปัจจุบัน วสท. มีเพียงรูปพระวิษณุกรรม ที่เป็นรูปภาพเป็นสัญลักษณ์ของ วสท. เท่านั้น ยังไม่เคยมีการสร้างเป็นรูปองค์จริง ของพระวิษณุกรรมแต่อย่างใด ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมขึ้นที่ วสท. เพื่อเป็นการฉลองการก่อตั้งสมาคมฯ ครบรอบ 70 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้สมาชิก วสท. และผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือทางช่าง ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้เป็นที่เคารพและยึดถือตั้งมั่นเชิงสัญลักษณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความแม่นยำเที่ยงตรง การไม่เอนเอียงในการทำงาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของวิศวกร หรือช่างโดยทั่วไป ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ช่างไทยแขนงต่างๆ ให้ความเคารพพระวิษณุกรรม หรือเรียกอีกชื่อว่า พระวิศวกรรม ในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย เป็นระยะเวลามายาวนานแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินงานจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม

ในการดำเนินงานจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในปี พ.ศ. 2556 นั้น วสท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด คือ คณะกรรมการก่อสร้างองค์พระวิษณุกรรม เพื่อฉลองครบรอง 70 ปี ซึ่งมีเลขาธิการ วสท. (นายธเนศ วีระศิริ) เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีประธานสาขาวิศวกรรมเคมี (นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์) ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 70 ปี ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ชุดนี้

คณะกรรมการก่อสร้างองค์พระวิษณุกรรมฯ ได้เริ่มทำงานกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยได้มีการประชุมระดมความคิด หาข้อมูลค้นคว้าประวัติความเป็นมาขององค์พระวิษณุกรรม ตลอดจนศึกษาถึงนั้นตอน และวิธีการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม ที่ถูกต้องตามหลักประเพณีโบราณ และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุชาติ รัตนสุข ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดสร้างองค์เทพในระดับต้นๆ ของประเทศ มาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมในครั้งนี้
ผลการจากประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จนถึงปัจจุบัน ( 15 พฤษภาคม 2555 ) ซึ่งได้มีการประชุมกันทุกเย็นวันอังคาร ได้ข้อสรุปพอสังเขป ดังนี้

1. จัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมขนาด 1 เท่าครึ่งของขนาดคนทั่วไป

อาจารย์สุชาติ รัตนสุข และทีมงาน วสท. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นองค์

2. ตำแหน่งที่ประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรมอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร (ด้านติดซอยรามคำแหง 39 โดยองค์พระหันหน้าออกถนน) ชั้น 1 ตำแหน่งกึ่งกลางบันไดทางขึ้นอาคาร (รูป)

3. พิธีเททองหล่อองค์พระวิษณุกรรม จะมีขึ้นประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2555 สถานที่ ณ บริเวณโรงหล่อพระ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม

4. จัดสร้างองค์จำลองพระวิษณุกรรมขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 199 องค์ เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทราที่ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมครั้งนี้ (รูปองค์จำลอง)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านให้ทราบถึงการดำเนินงานจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ หากท่านสนใจบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดสร้างองค์พระฯ สามารถดาวน์โหลดใบจองด้านล่างได้เลย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมครั้งนี้

ใบจอง หรือร่วมบริจาคเพื่อจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมมีหลายขนาด
จดหมายเชิญร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระวิษณุกรรม ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้
รายนามผู้บริจาคสมทบทุนจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม

ความคืบหน้าสร้างองค์พระวิษณุกรรม

ขั้นตอนที่ 1 ขึ้นรูปหุ่นด้วยดินเหนียวเท่าขนาดองค์จริงพร้อมรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 2 หุ่นแบบหล่อด้วยไฟเบอร์พร้อมโครงเหล็กเสริมความแข็งแรง
ขั้นตอนที่ 3 ถอดแบบหล่อแล้วกรุภายในแบบหล่อด้วยขี้ผึ้ง
ขั้นตอนที่ 4 ประกอบแบบหล่อที่กรุขี้ผึ้งแล้วหล่อปูนภายใน
ขั้นตอนที่ 5 กอดแบบหล่อภายนอกจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งหุ้มปูน
ขั้นตอนที่ 6 ตกแต่งรูปหุ่นขี้ผึ้งตามรูปแบบที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้งชนวน ทอย และท่ออากาศ
ขั้นตอนที่ 8 เข้าดินหุ้ม หุ่นขี้ผึ้งพร้อมพันลวดเสริมความแข็งแรงเป็นแบบภายนอก
ขั้นตอนที่ 9 ให้ความร้อนเผาหุ่นเพื่อละลายขี้ผึ้งออก จนเกิดช่องว่างระหว่างแบบภายนอกและแบบ ภายในโดยทอยที่ติดตั้งจะเป็นตัวค้ำระยะห่าง
ขั้นตอนที่ 10 หล่อโลหะโดยเผาผ่านช่องชนวนที่เตรียมไว้
ขั้นตอนที่ 11 ถอดแบบภายนอกและรูปหล่อออกเป็นชิ้นส่วน
ขั้นตอนที่ 12 ตกแต่งและตัดโลหะส่วนเกิน
ขั้นตอนที่ 13 ประกอบและตกแต่งรอยต่อ


รูปปั้นที่จะเข้าโรงหล่อ

เชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อ องค์พระวิษณุกรรม
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555
ณ โรงหล่อพระตรีมูรติ พุทธมณฑล สาย 4

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

แผนที่ทางไปโรงหล่อพระวิษณุกรรม

 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2012-06-05/2012-08-17
ผู้ชม: 7,295
 

scg
HILTI
ค้นหา
Interested News
General
โครงการเครือข่ายยุววิศวกร ครั้งที่ 4
วสท. เข้าตรวจอาคารทรุด หลังเซียร์รังสิต
แถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556
วสท. จัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
วสท. ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้าตาม มอก.ใหม่ มาตรฐานการติดไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่”
วสท. จับมือ สภาวิศวกร ร่วมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
Special Seminar on Design and Construction of Tall Buildings at Myanmar Engineering Society
ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิศวกรรมไทย ก้าวไกลสู่ AEC
คู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม + แนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร
แถลงการณ์ วสท. วิกฤตการณ์น้ำท่วม
สรุปผลการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ วสท. ประจำปี 2555
แถลงข่าวเรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร”
วสท. ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณวิศวกร ดังฉบับร่างที่นำเสนอสมาชิกมานี้เพื่อขอความเห็นจากสมาชิกก่อนจะประกาศใช้
แถลงข่าว “อันตรายจากการใช้บันไดเลื่อน”
วสท. เข้าเยี่ยมชม “งานวิจัยพลังงานกังหันลมและงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน
ด่วน! ขอเชิญชวน จัดส่งตำราที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลจากกองทุน
วสท. จัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
พิธีเปิดงานประชุมอุโมงค์โลก 2012
แถลงการณ์ฉบับที่ 2 วสท.
ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด วสท.
แถลงข่าว “แผ่นดินไหวในประเทศไทย และผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร”
ขอบคุณผู้สนับสนุน โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5
วสท. แถลงข่าว ผลการตรวจสอบกรณีถนนพระรามที่สี่เกิดทรุดตัวใกล้แยกวิทยุ
พิธีลงนามเซ็นสัญญาการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555
กำหนดการ พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานวิศวกรเกียรติคุณ
วสท. รายงานการสำรวจเบื้องต้น คานคอนกรีตโครงการโฮฟเวลพังทลาย
รายงานเบื้องต้นการตรวจสอบอาคาร FICO สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
วสท. นำคณะเข้าเยี่ยมชม โรงงานไทยออยล์ จ.ชลบุรี
ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทัศนาจรศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
เยี่ยมคำนับ และสวัสดีปีใหม่องคมนตรี
ผ่านไปแล้วกับการประชุม CAFEO ครั้งที่ 29 ณ ประเทศบรูไน
วิศวจุฬาดีเด่น
ต้นกัก กลางชะลอ กทม.ช่วยระบาย
Eco Challenge 2011-12
วสท. จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิศวกรอาสา และสื่อมวลชน
ค่ายการเรียนรู้การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน
งานเลี้ยงปีใหม่ วสท.
วสท. การร่วมมือกับ RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมสมาชิก
ข้อแนะนำสำหรับบ้านหลังน้ำลด ด้านเครื่องกลและระบบท่อ
วสท. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วสท. ประกาศคัดสรรวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม พศ. 2554
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรอาสาช่วยเหลือหลังน้ำท่วม และส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่”
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรอาสาช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบอาคารหลังน้ำท่วม”
กอลฟ์สมาชิกสัมพันธ์ วสท. ประจำปี 2554
EIT High Tea จิบน้ำชายามบ่าย ครั้งที่ 1
คลินิกช่างพบประชาชน เสาร์ที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554
วสท. ลงนามถวายพระพรในหลวง
EIT Talk & Dinner
วสท. จัดการแถลงข่าวเรื่อง “ไฟไหม้อาคารสูง มหันตภัยใกล้ตัวคนเมือง”
วิศวกรหญิงไทย วสท. ดูงานอุทยานมิตรผล ด่านช้าง
วสท. ลงนาม MOU กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ยกอุโบสถเก่าแก่อายุ 459 ปี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ประชุมความร่วมมือระหว่าง วสท. กับ RICS
สัมมนาเทคนิคบริหารการเงินฯ เปิดเป็นรุ่นแรก ผู้สนใจลงทะเบียน มากมาย
วสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น
“Renewal of Agreement of Cooperation” between ASCE & EIT
ทัศนาจรศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม 2 ณ สปป.ลาว
ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัววิศวกรอาวุโส
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
วิศวกรหญิงไทยจัดประชุมสัญจรและศึกษาดูงาน
16 คำถาม ไขข้อข้องใจ กรุงเทพๆเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหวขนาดไหนและจะรับมือกันอย่างไร
แถลงข่าว “แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น มีผลต่อไทยหรือไม่ และควรเตรียมรับมืออย่างไร”
CAFEO 28 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
พิธีเปิดอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 2
วสท. ลงนามถวายพระพร
เยี่ยมคำนับ และสวัสดีปีใหม่องคมนตรี
วสท. ซ้อมอพยพหนีไฟ
วสท. ส่งวิศวกรอาสาตรวจสอบความเสียหายของอาคาร หลังเหตุการณ์น้ำท่วม
ด่วน! ขอเชิญชวน จัดส่งตำราที่มีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลจากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์
เชิญอาจารย์นักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมนำเสนอบทความวิจัยในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วสท. ร่วมกับสภาวิศวกรจัดการเสวนาเรื่อง “งานวิศวกรรมกับกรณีภัยพิบัติ”
วสท. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
วสท. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้าน ECO Towns ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
บรรยากาศ การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 4
ขั้นตอนการยกย้ายอาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์
ตรวจอาคารวีรสุ - กรณีเกิดเพลิงไหม้
แถลงข่าวความเห็นต่อโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท
เสวนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน
บรรยายพิเศษด้านพลังงานโดย ปตท.สผ.
โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 7
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557-2559
พิธีเทวาภิเษกพระวิษณุกรรม
วสท. จัดทำ MOU กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
บรรยายพิเศษ Segmental Tunnel Linings with Fibre Reinforced Concrete
วสท. รับมอบป้ายทางหนีไฟ
ศึกษาดูงาน ECO Towns ณ คิตะคิวชู เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556
ประชุม CAFEO 31
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ์ (วสท.) จัดงานครบรอบ 70 ปี วสท.
หนังสือ เจ็ดทศวรรษ วสท.
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค รุ่นที่ 34
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ครั้งแรก
ผู้แทนบริษัทชิโน-ไทยเข้าพบ แสดงความยินดีนายก วสท. คนใหม่
วสท. รับสมัครงาน
The 6th ThaiTIMA
วสท. จับมือสภาวิศวกรในการดำเนินงานในอนาคต
วสท. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก Construction Association of Bhutan (CAB) ประเทศภูฏาน
เราได้สาวไทย คนแรก ในอวกาศเป็นวิศวกรหญิง
นายกใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ.2557-2559
วสท. แสดงความยินดีกับการเคหะแห่งชาติ ครบรอบ 41 ปี
กรณีข่าวมีผู้เสียชีวิตจากการโดนลิฟต์โดยสารหนีบ ในคอนโดแห่งหนึ่ง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกล และไฟฟ้าไทยแสดงความยินดีกับนายก วสท.
วสท. แถลงข่าว “อาคารวิบัติ ภัยที่หลีกเลี่ยงได้”
การประชุมกำหนดนโยบาย และระดมสมอง คณะกรรมการอำนวยการ วสท.
วสท. ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบที่เกิดเหตุ Regulating Well
งานฉลองโล่พระราชทาน วิศวกรเกียรติคุณตามรอยพระบาท
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
วสท. นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญฯ
วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร แถลงข่าว “ภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีความต้องการรับสมัครพนักงาน
วสท. ลงนามตกลงร่วมมือกับ VNU จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2557
แสดงความยินดีกับกรรมการอำนวยการได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติคุณ”
พิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส 2557
วสท. จัดเสวนา และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
วสท. แถลงข่าว “แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย”
วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
การเสวนาเรื่อง “ประมวลสถานการณ์หลังวันแผ่นดินพิโรธ”
วสท. นำสมาชิก เยี่ยมชม สหภาพสมาคมวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาขนลาว
โปสเตอร์ กฎความปลอดภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟไหม้อาคารสูง
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
การประชุมสัมมนาเรื่อง “ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย”
โครงการเสวนา “จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย”
เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “การซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”
เชิญร่วมเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องเรื่องระบบราง” และงานแถลงข่าว วิศวกรรม’ 57
วสท. รับมอบทุนสนับสนุน “โครงการวิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ฯ” จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับผู้อำนวยการ Sipa
วสท.เปิดรับสมัครพนักงาน
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วสท. ประจำปี 2557
วสท. รวมใจไทย...กู้ภัยแผ่นดินไหว นวัตกรรมต้นแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานแถลงข่าว“วิศวกรรม’ 57” (Engineering 2014)
บทสรุปจาก เสวนาเรื่อง “จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย”
วสท. ร่วมกับสำนักงานโยธาฯ จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาการซ่อมแซมอาคารเสียหายจากแผ่นดินไหว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
โครงการสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเรื่อง “การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินลึก” ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา
ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือจัดการศึกษา และวิชาการ ครั้งที่ 2
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
ทดสอบการรับน้ำหนักพื้นอาคาร สถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี
โครงเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาเรียนดี ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2557
เสวนาวิชาการเรื่อง “พัฒนาระบบรางขนส่งรางของประเทศไทย ทำอย่างไร?”
วสท. ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมฯ ตรวจประเมินความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม (นำร่อง)
วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
วสท. รับมอบรถ TOYOTA HILUK
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนงานวิศวกรรม’57
ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์
ประชุมเสวนาเรื่อง “บทเรียนคอนโด 6 ชั้น... กับการปฏิบัติวิชาชีพ”
วสท. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อต้านคอร์รัปชัน
วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการวิศวกรรมงานทาง กับ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วสท. แสดงความยินดีกับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณทิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 9 พร้อมศึกษาดูงาน โครงการมหาสมุทร
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี
พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ วัดดงมะเฟือง จังหวัดเชียงราย
ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วสท. ร่วมกับ สอท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “เสนอมาตรการสกัดเหล็กจีนทุ่มตลาดไทย และการค้าที่ไม่โปร่งใส”
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค
วสท. แถลงข่าว วิเคราะห์สาเหตุอาคารคอนโด 6 ชั้น คลอง 6 พังถล่ม
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2557
วสท. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
อย่าพลาด วิศวกรรม'57
เชิญร่วมฟังเสวนาในงาน “วิศวกรรม 57” หัวข้อเสวนาฟรี
เสวนาเรื่อง ใบอนุญาตก่อสร้าง...เพื่อการพัฒนาประเทศ
การสัมมนาเรื่อง “การบริหารอาคารสูง และความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์”
บูธคลินิกช่าง ในงานวิศวกรรม 57 (มีบรรยายฟรี วันที่ 30 พ.ย.57)
วสท. ร่วมงาน แถลงข่าว “บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว”
วสท. แถลงข่าวเรื่อง “ลดเสี่ยงชีวิตคนไทย...พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้”
วสท.รับสมัครงาน
วสท. ร่วมงาน “การประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 32
ผลการตัดสินการแข่งขัน
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. มอบใบประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Eco Challenge 2014-15
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรรม’57 วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วสท. จัดงาน “วิศวกรรม’57 (Engineering ‘14)”
วสท. จัดแถลงข่าว “ถอดรหัส…กรณี ดิเอทัส – ตึกร้าง วสท. เปิดมาตรฐานการรื้อถอนอาคารของไทย ทำอย่างไรให้ปลอดภัย”
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th