หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 27
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
 มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
         
 

ชื่อ มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง   
 


  รหัสมาตรฐาน 2003-43  
 


  ISBN 974-7197-23-5  
 


  พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2550  
 


  รายละเอียด     ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก และระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกประกอบด้วยตัวนำล่อฟ้า ตัวนำลงดิน และรากสายดิน ที่เห็นกันทั่วไป ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้กับอาคารเนื่องจากฟ้าผ่า แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ภายในอาคารไม่ให้เสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า ซึ่งเรื่องนี้ยังมีการเข้าใจผิดกันอยู่มาก บางอาคารที่ติดตั้งเฉพาะระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก เมื่อเกิดฟ้าผ่าขึ้นและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ก็คิดว่าระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกไม่ดีพอ ความจิรงแล้วต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน จึงสามารถป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ภายในอาคารได้
    ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในประกอบด้วยการ การต่อลงดินที่สมบูรณ์ การประสานให้ศักย์เท่ากันของระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า สื่อสาร ท่อน้ำ ท่อก๊าซ นอกจากนี้ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในยังรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ใช้สำหรับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารด้วย
    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างนี้เป็นมาตรฐานป้องกันภายนอก และเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบป้องกันฟ้าผ่าที่สมบูรณ์เท่านั้น ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าภายใน
    มาตรฐานนี้ประกอบด้วยรายละเอียด การออกแบบ การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ตั้งแต่ระบบล่อฟ้า ระบบตัวนำลงดิน ระบบรากสายดิน โดยรวมชนิด ขนาดวัสดุที่ใช้ในแต่ละเรื่อง และรวมการใช้สิ่งติดตั้งกับสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วย
    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC จุดประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างก็เพื่อให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้อง ได้ยึดถือและใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อันจะนำไปสู่งานออกแบบ งานติดตั้งที่มีคุณภาพเนื่องจากสามารถทำความเช้าใจร่วมกันได้ในทุกขึ้นตอนเพราะใช้มาตรฐานเดียวกัน
    มาตรฐานดังกล่าวเมื่อนำไปใช้แล้วยังขาดรายละเอียดใดก็ตาม หรือต้องการให้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ก็สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้แก้ไขมายัง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทำให้มาตรฐานที่ใช้กันอยู่จะได้พัฒนาให้ดีและสมบูรณ์มากขึ้น
 
 


  ราคาปกติ 120.-  
 


  ราคาสมาชิก 90.-  
 


       
 
ประกาศโดย:
วันที่: 2007-06-25/2007-11-28
ผู้ชม: 10,802
 

scg
HILTI
ค้นหา
มุมหนังสือและของที่ระลึก
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร
มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร
มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร
มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
คู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารขนาดเล็ก
การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมเครื่องกล
ความรู้พื้นฐาน วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพ อากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
มาตรฐานระบบไอน้ำ
มาตรฐานก๊าซหุงต้ม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มาตรฐานท่อในอาคาร
หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 3
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 2
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 1
ข้อมูลสภาพดินลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
การหากำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มจากการทดสอบ
แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง
แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
อันตรายจากการก่อสร้าง
การวิบัติของอาคาร สาเหตุและการแก้ไข
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมปฐพี
หนังสือ ตำรา หมวดประสบการณ์งานระบบ
ประสบการณ์งานช่าง
ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบการจัดการการบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง
หนังสือ ตำรา หมวดโลหะวิทยา
เหล็กหล่อ
เหล็กกล้า
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
หนังสือ ตำรา หมวดศัพท์เทคนิค
พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ศัพท์วิทยาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หนังสือ ตำรา หมวดกฎหมาย
คู่มือ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สัญญาจ้างงานบริการทางวิศวกรรม
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 4
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 3
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 1
ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
หนังสือ ตำรา หมวดเอกสารอบรมสัมมนา
วิศวกรรมฐานราก 49
รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ
การออกแบบและก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก ในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
หนังสือ ตำรา หมวดไฟฟ้าสื่อสาร
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
พื้นฐานการสื่อสาร
การสื่อสารดาวเทียม
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน
คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
หนังสือ ตำรา หมวดอื่นๆ
เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
วิศวกรรมความปลอดภัย : พื้นฐานของวิศวกร
นายช่างใหญ่ : ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง
ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
หมวดของที่ระลึก
ของที่ระลึก-ร่ม
ของที่ระลึก - เสื้อยุววิศวกร โฉมใหม่!!
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Top Drink)
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Banquet)
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th