หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 25
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
  มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก
 มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
         
 

ชื่อ มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก  
 


  รหัสมาตรฐาน 1020-46  
 


  ISBN 974-91214-5-7  
 


  พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ค. 2546  
 


  รายละเอียด     วิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (Load and Resistance Factor Design) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า วิธี LRFD เป็นวิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design, ASD) วิธี LRFD มีความน่าเชื่อถือมากกว่าในการกำหนดน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบ ด้วยการจำแนกตัวคูณ สำหรับน้ำหนักบรรทุกระบุแต่ละประเภท และใช้สภาวะวิกฤติของกลุ่มน้ำหนักบรรทุก และวิธี LRFD ยังมีความละเอียด ถูกต้อง มากขึ้น ในการกำหนดความต้านทานของโครงสร้าง โดยอาศัยแนวความคิดของ สภาวะจำกัด (Limit State) ของโครงสร้าง ซึ่งรวมรวมข้อสรุปจากผลงานวิจัยใหม่ ๆ เข้ามาไว้ด้วย
    สภาวะจำกัดแบ่งเป็น สภาวะจำกัดกำลัง และสภาวะจำกัดการใช้งานได้ดี มาตรฐานการออกแบบโดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุกนี้ ให้ข้อกำหนดด้านสภาวะจำกัดกำลังของโครงสร้างเหล็กโดยละเอียด แต่ให้ความยืนหยุ่นแก่ผู้ออกแบบบางส่วน ในการกำหนดสภาวะจำกัดการใช้งานได้ดี
    ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งของวิธี LRFD จาก วิธี ASD คือการนำตัวคูณมาใช้ปรับค่าทั้งความต้านทานและน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง ค่าของตัวคูณความต้านทาน (Ø) ขึ้นอยุ่กับความเสี่ยงต่อการวิบัติและความรุนแรงของการวิบัติขององค์อาคาร เมื่อรับแรงกระทำแบบต่าง ๆ ความไม่แน่นอนของคุณภาพของเหล็กและการก่อสร้าง รวมทั้งความแตกต่างระหว่างแบบจำลองในการวิเคราะห์ และโครงสร้างจริง เป็นต้น Ø มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ค่าของตัวคูณน้ำหนักบรรทุก (Ү) ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของน้ำหนักบรรทุกแต่ละชนิด ความแม่นยำในการกำหนดค่าน้ำหนักบรรทุก เป็นต้น  Ү มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1
   การกำหนดค่า Ø และ Ү ได้จากการประมวลข้อมูลทางสถิติ โดยอาศัยทฤษฎีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ข้อมูลทางสถิติจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ในระหว่างการพิจารณาฉบับร่างของมาตรฐานฉบับนี้ มีวิศวกรและนักวิชาการส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า ค่าของตัวคูณทั้งสองกลุ่ม ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย อาจมีความแตกต่างบ้างจากที่กำหนดโดย AISC เนื่องจากความแตกต่างของคุณภาพของการก่อสร้าง และพฤติกรรมการใช้อาคารของคนไทย
    อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสังเกตว่า ค่าของตัวคูณทั้งสองกลุ่มในวิธี LRFD มีพื้นฐานเดียวกันกับค่าส่วนปลอดภัยของวิธี ASD ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นที่ยอมรับมานานแล้วในประเทศไทย แต่วิธี LRFD มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ในการกำหนดน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบ และความต้านทาน นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลเหล่านี้ในประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอที่จะนำมากำหนดค่าตัวคูณที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง ค่าของ Ø และ Ү ที่กำหนดไว้โดย AISC จึงน่าจะมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับประเทศไทย จนกว่าจะมีผลการศึกษาถึงค่าตัวเลขที่เหมาะสมที่จะใช้กับประเทศไทยเพื่อใช้เป็นมาตรฐานต่อไป
    ค่าของตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุกที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นไปตาม Load And Resistance Factor Design Specifications ฉบับปี ค.ศ. 1993 ของ AISC ค่าของตัวคูณน้ำหนักบรรทุกที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นค่าต่ำสุดที่ให้ใช้ได้ในการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั่วไป สำหรับโครงสร้างเหล็กแบบพิเศษอื่น ๆ ผู้ออกแบบต้องใช้ค่าตัวคูณนำหนักบรรทุกและกลุ่มน้ำหนักบรรทุกที่กำหนดไว้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกแบบควรใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาเพิ่มค่าของตัวคูณน้ำหนักบรรทุก ตามความเหมาะสมกับแต่ละโครงการ
 
 


  ราคาปกติ 200.-  
 


  ราคาสมาชิก 150.-  
 


       
 
ประกาศโดย:
วันที่: 2007-06-25
ผู้ชม: 8,086
 

HILTI
scg
ค้นหา
มุมหนังสือและของที่ระลึก
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร
มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร
มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร
มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
คู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารขนาดเล็ก
การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมเครื่องกล
ความรู้พื้นฐาน วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพ อากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
มาตรฐานระบบไอน้ำ
มาตรฐานก๊าซหุงต้ม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มาตรฐานท่อในอาคาร
หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 3
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 2
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 1
ข้อมูลสภาพดินลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
การหากำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มจากการทดสอบ
แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง
แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
อันตรายจากการก่อสร้าง
การวิบัติของอาคาร สาเหตุและการแก้ไข
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมปฐพี
หนังสือ ตำรา หมวดประสบการณ์งานระบบ
ประสบการณ์งานช่าง
ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบการจัดการการบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง
หนังสือ ตำรา หมวดโลหะวิทยา
เหล็กหล่อ
เหล็กกล้า
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
หนังสือ ตำรา หมวดศัพท์เทคนิค
พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ศัพท์วิทยาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หนังสือ ตำรา หมวดกฎหมาย
คู่มือ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สัญญาจ้างงานบริการทางวิศวกรรม
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 4
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 3
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 1
ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
หนังสือ ตำรา หมวดเอกสารอบรมสัมมนา
วิศวกรรมฐานราก 49
รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ
การออกแบบและก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก ในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
หนังสือ ตำรา หมวดไฟฟ้าสื่อสาร
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
พื้นฐานการสื่อสาร
การสื่อสารดาวเทียม
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน
คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
หนังสือ ตำรา หมวดอื่นๆ
เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
วิศวกรรมความปลอดภัย : พื้นฐานของวิศวกร
นายช่างใหญ่ : ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง
ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
หมวดของที่ระลึก
ของที่ระลึก-ร่ม
ของที่ระลึก - เสื้อยุววิศวกร โฉมใหม่!!
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Top Drink)
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Banquet)
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th