หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 15
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
 หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
         
 

ชื่อ การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  
 
  รหัสมาตรฐาน -  
 


  ISBN 974-86350-7-4  
 


  พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 16 ม.ค. 2551  
 


  รายละเอียด     ในปัจจุบันนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่ และสูงขึ้นทุกที ภายในอาคารเหล่านี้จะต้องมีระบบท่อสำหรับการลำเลียงของไหลเพื่อการใช้สอยภายในอาคารเสมอ ระบบท่อเหล่านี้อาจจะเปรียบได้เสมือนเส้นเลือดที่ทำการหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของอาคารเพื่อให้มนุษย์สามารถจัดการใช้สอยอาคารนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ อาคารประเภทอยู่อาศัยเป็นอาคารที่มีชนิดของท่อต่าง ๆ น้อยที่สุด และอาคารประเภทโรงพยาบาลและโรงแรมจะมีชนิดของท่อต่าง ๆ มากที่สุด การออกแบบและติดตั้งระบบท่อเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้องอาจจะมีผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในอาคานนั้นติดขัดได้ ในกรณีของระบบท่อดับเพลิงด้วยแล้วย่อมจะหมายถึงการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารทั้งหมด
    ในประเทศไทยเรายังมีความขาดแคลนวิศวกรระบบท่ออยู่อีกมาก ตำราภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ก็มิได้แสดงถึงวิธีการออกแบบระบบท่อต่าง ๆ อย่างชัดเจนพียงพอแก่การศึกษาด้วยตนเอง และมักจะกล่าวถึงเฉพาะระบบท่อประปาและท่อน้ำทิ้งเสียส่วนใหญ่ในขณะที่วิศวกรจะต้องรับผิดชอบในการออกแบบระบบท่อทุกชนิดของอาคารด้วยเหตุนี้จึงเกิดแรงดลใจให้ผู้เขียนได้ทำการเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใหญ่ 2 ประการ คือ ประการแรกผู้เขียนต้องการให้มีตำราการออกแบบระบบท่อในหน่วยเมตริกเป็นภาษาไทยที่ครอบคลุมถึงระบบท่อหลายชนิดที่จำเป็นต้องมีอยู่ภายในอาคาร ประการที่สองก็เพื่อที่จะให้มีคู่มือสำหรับวิศวกรและสถาปนิกผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบท่อของอาคาร ดังนั้นตำราเล่มนี้จึงได้รับการเขียนให้มีแนวไปทางด้านปฏิบัติมากที่สุด โดยจะไม่กล่าวลึกลงไปถึงทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง
    เนื่องจากเทคโนโลยี่ของระบบท่อเป็นศาสตร์ที่คาบเกี่ยวกับสาขาวิชาหลายแขนง ดังนั้นตำราเล่มนี้จึงเหมาะกับวิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล และวิศวกรโยธา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งระบบท่อภายในอาคาร สำหรับสถาปนิกที่ได้ศึกษาตำราเล่มนี้อย่างละเอียด นอกจากจะรู้ถึงวิธีการออกแบบระบบท่อแล้วยังอาจจะได้รับแนวความคิดซึ่งนำไปสู่การจัดเนื้อที่สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย อาทิเช่นขนาดและตำแหน่งของถังเก็บน้ำ ห้องเครื่องของหม้อไอน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น เนื่องจากตำราเล่มนี้ได้มีตัวอย่างแสดงถึงการคำนวณและออกแบบระบบท่อโดยละเอียด พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบท ฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราในการเรียนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรีด้วย
 
 


  ราคาปกติ 300.-  
 


  ราคาสมาชิก 225.-  
 


       
 
ประกาศโดย:
วันที่: 2007-06-25/2008-01-15
ผู้ชม: 8,348
 

HILTI
scg
ค้นหา
มุมหนังสือและของที่ระลึก
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร
มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร
มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร
มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
คู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารขนาดเล็ก
การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมเครื่องกล
ความรู้พื้นฐาน วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพ อากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
มาตรฐานระบบไอน้ำ
มาตรฐานก๊าซหุงต้ม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มาตรฐานท่อในอาคาร
หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 3
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 2
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 1
ข้อมูลสภาพดินลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
การหากำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มจากการทดสอบ
แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง
แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
อันตรายจากการก่อสร้าง
การวิบัติของอาคาร สาเหตุและการแก้ไข
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมปฐพี
หนังสือ ตำรา หมวดประสบการณ์งานระบบ
ประสบการณ์งานช่าง
ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบการจัดการการบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง
หนังสือ ตำรา หมวดโลหะวิทยา
เหล็กหล่อ
เหล็กกล้า
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
หนังสือ ตำรา หมวดศัพท์เทคนิค
พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ศัพท์วิทยาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หนังสือ ตำรา หมวดกฎหมาย
คู่มือ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สัญญาจ้างงานบริการทางวิศวกรรม
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 4
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 3
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 1
ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
หนังสือ ตำรา หมวดเอกสารอบรมสัมมนา
วิศวกรรมฐานราก 49
รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ
การออกแบบและก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก ในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
หนังสือ ตำรา หมวดไฟฟ้าสื่อสาร
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
พื้นฐานการสื่อสาร
การสื่อสารดาวเทียม
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน
คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
หนังสือ ตำรา หมวดอื่นๆ
เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
วิศวกรรมความปลอดภัย : พื้นฐานของวิศวกร
นายช่างใหญ่ : ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง
ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
หมวดของที่ระลึก
ของที่ระลึก-ร่ม
ของที่ระลึก - เสื้อยุววิศวกร โฉมใหม่!!
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Top Drink)
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Banquet)
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th